پاور پک و پاوریونت هیدرولیکی

خانه    بلاگ      پاور پک و پاوریونت هیدرولیکی
انواع پاور یونیت

پاور پک هیدرولیکی معمولا نقش بسزایی در سیستم های هیدرولیکی ایفا می نماید.و صنعتها برای پیاده سازی پروژه های خود از چندین پاور پک هیدرولیکی بهره می گیرند تا قدرت لازم را به دیگر محصولات بدهد.سیستم های هیدرولیکی و یا هر سیستمی که بخواهد فعالیتی را انجام دهد معمولا نیاز به یک قدرت و یا یک منبعی دارد که نیروی مورد نیاز جهت فعالیت مورد نیاز خود را تامین نماید.

در سیستم های هیدرولیکی این منبع قدرت را پاور پک هیدرولیکی یا یونیت هیدرولیکی تامین می نمای د . پاور پک هیدرولیکی را اگر بخواهیم از نظر فنی آنالیز کنیم باید بگیم که معمولا پاور پک هیدرولیکی از انواع فیلتر بازگشتی و مکشی تشکیل شده است و اونواع مختلفی دارن مانند پاور پک هیدرولیکی استاندارد و یا پاور پک هیدرولیکی میکرو و …. بر اساس صنعت و فعالیت خود می توان پاورپک هیدرولیکی متناسب را برگزید برای عملکرد های مختلف مثل جدا از هم و دوبل . از کاربرد های پاو رپک ها و یونیت های هیدرولیکی می توان در منبع تغذیه آسانسور ها وجک ها و هیدروموتور ها اشاره کرد.

اجزای پاوریونیت :

 1. مخزن روغن
 2. پمپ هیدرولیک
 3. الکتروموتور
 4. شیرهای فشارشکن
 5. گیج فشارسنج
 6. هیتر روغن
 7. پرشر سوئیچ

انواع مختلف پاوریونیت یا یونیت هیدرولیک :

 1. الکتروموتور و پمپ روی مخزن
 2. الکتروموتور و پمپ در کنار مخزن
 3. الکتروموتور و پمپ زیر مخزن
 4. الکتروموتور و پمپ به صورت عمود روی مخزن

روش چهارم بهتر از بقیه است.

مزایای روش چهارم به این شرح است :

 1. به دلیل شناوربودن پمپ داخل روغن، سروصدای سیستم و یونیت ه یدرولیک کاهش مییابد.
 2. فضای کمتری اشغال میشود.
 3. نشتی های احتمالی پمپ مستقیماً به داخل مخزن میریزد و بنابراین در این حالت روغن به هدر نمیرود.
ارتباط با کارشناسان و مشاوره رایگان